IZBORI ZA ŽUPNO PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE

ŽPV I ŽEV

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE (ŽPV) potiče i omogućuje sudjelovanje svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja Evanđelja, bogoslužja, karitativnog rada… Dosadašnjim članovima našeg ŽPV-a istječe mandat. Stoga smo počeli s pripremama za izbor novih članova ŽPV.

UPUTE O IZBORU VIJEĆNIKA ZA ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Prema pravilniku župnih pastoralnih vijeća (savjeta) Đakovačko-osječke nadbiskupije, donosimo samo neke bitne značajke između ostalih za kandidate koji žele biti članovi župnog pastoralnog vijeća. Tako želimo župljanima pomoći da prigodom predlaganja i posebno glasovanja znaju koje kandidate (bilo muško ili žensko) mogu predložiti ili za njih glasovati.

  • Kandidati trebaju biti u punom zajedništvu s Crkvom, isticati se čvrstoćom vjere, razboritošću na dijalog i sposobnošću za pastoralne pothvate.
  • Trebaju biti uzor ostalim članovima župne zajednice.
  • Trebaju, po mogućnosti, biti praktični vjernici koji redovito ispunjaju svoje kršćanske dužnosti.
  • Među kandidatima treba biti: mlađih i starijih, muških i ženskih, intelektualaca, radnika, težaka…
  • Kandidati ne smiju biti mlađi od 18 godina.
  • Treba predložiti samo one župljane koji imaju stalno prebivalište na terenu župe.
  • Među kandidatima treba, po mogućnosti, biti predstavnika iz svih dijelova župe Semeljci, a također kod izbora, po mogućnosti, paziti da se izaberu kandidati iz raznih dijelova župe.
  • Kod izbora zaokružiti 10 kandidata (brojeva) od svih kandidata.

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE (ŽEV) je tijelo koje pomaže župniku u upravljanju ekonomskim dobrima”. Članovi vijeća su župnik i četiri do osam članova vjernika laika koje župnik predloži, a biskup imenuje. ŽEV ma zadatak pomagati župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića, pregledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosno dokumentaciju kao i završni račun, daje mišljenje o izvanrednim pothvatima župe, koje treba biti dostavljeno Biskupskom ordinarijatu u molbi za odobrenje navedenog pothvata i brine se o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na dobra. Pomaže u održavanju župne crkve, crkvi na filijalama, pastoralnim prostorijama…

Podjelite objavu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email